PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA KLIMATIZACE
je stejně důležitá, jako údržba ostatních součástí vozu


Klimatizace Vašeho vozidla je složité zařízení, které vyžaduje pravidelnou údržbu;
 kontrolu a servis je třeba provádět minimálně jednou za 2 roky.
 V případě, že dochází k poklesu výkonu, zvyšuje se hlučnost chladícího systému,
 nebo je v interiéru cítit po zapnutí klimatizace nepřímený zápach, je třeba provést kontrolu a odstranění závad ihned.


Klimatizace zabezpečuje ideální klimatické podmínky ve vozidle a snižuje pocit ospalosti a únavy řidiče.
 Kromě letní sezóny oceníme její přednosti i v zimě, kdy se používá k vysušování vzduchu, který je přiváděn do kabiny vozidla.
 Odmlžení oken je potom otázkou několika mála vteřin.
Vlhkost zůstává na výparníku, kde se ovšem také zachytávají různé nečistoty zvenčí.
 V takovémto prostředí se pak se výborně daří roztočům, bakteriím, virům i mikroskopickým houbám.
 Tento „koktejl“ je pak vháněn do kabiny vozu a posádka vdechuje množství škodlivin.
 Proto by k pravidelné a důsledné údržbě mělo patřit také desinfikování výparníku, potrubí, a výměna kabinového filtru.


Nejčastější závady klimatizací v automobilech

Úniky chladícího média z okruhu klimatizace
Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená
 (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací)
 je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace.
Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění,
 s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu.
Závady kompresorů
Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření.
 Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje.
 Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje.


Nabízíme tyto služby:

SERVIS VLASTNÍHO AGREGÁTU
odčerpání chladiva, vyčištění (regenerace), kontrola těsnosti, doplnění chladiva na předepsané množství,
 doplnění oleje do systému, kontrola výkonu kompresoru, kontrola teploty vzduchu na výstupu


SERVIS ROZVODU VZDUCHU
kontrola rozvodu vzduchu, biologické čištění výparníku (odstranění zápachu), popř. výměna kabinového filtru


Další rady pro provoz klimatizace

- před jízdou je výhodné snížit teplotu v interiéru důkladným vyvětráním
- rozdíl teploty venkovní a vnitřní by neměl přesáhnout 5 stupňů
- u manuální klimatizace pro rychlé vychlazení interiéru zapněte větrák naplno a na první minutu zapněte vnitřní cirkulaci vzduchu
- po dosažení příjemné teploty u manuálu zapínejte a vypínejte klimatizaci podle potřeby, je možné také přimíchat trochu teplého vzduchu
- postupným srovnáváním teplot mezi interiérem a venkovními podmínkami předejdete před cílem jízdy teplotnímu šoku organismu
- před koncem cesty je dobré klimatizaci vypnout, dříve než auto zastaví, aby se ze systému dostala ven vlhkost;
 její zbytky jsou příčinou vzniku nepříjemného zápachu ve voze